ทั้งหมดจำนวน 701 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
พลเรือตรี สุนทร คำคล้าย เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกอบด้วยทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานราช...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี สุนทร คำคล้าย เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารประทวนสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๑ นาย กรุงเทพมหานคร เ...
บรรยาย เรื่องหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
พลเรือตรี สุนทร คำคล้าย เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานการบรรยาย หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหาร...
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พลเรือตรี สุนทร คำคล้าย เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา จากเจ้าหน้าที่ กรมบัญชีกลาง เรื่อง "NEW GFMIS และฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง ...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี สุนทร คำคล้าย เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ทหารกองประจำการ ที่สมัครรับการต่อเนื่อง ได้รับการบรรจุเป็นนายทหาร...
พิธีปลดทหารกองประจำการ
พลเรือตรี สุนทร คำคล้าย เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๒๕๖๓ จำนวน ๔ นาย ที่จะปลดประจำการในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ...
กิจกรรม ๕ ส (Big Cleaning Day) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
นาวาเอกหญิง ศสิณี จารุจินดา รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ กล่าวเปิดงาน และมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด ให้กับกำลังพล กรมการเงินทหารเรือ ในการจัดกิจกรรม ๕ ส (Big ...
หน้า [1]  2  [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101]