ทั้งหมดจำนวน 798 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในระบบ NFMIS และการจัดการทางการเงิน...
พิธีปลดทหารกองประจำการ
ในวันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอกหญิง นันดา บูรณพงศ์ รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธา...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
ในวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๑ นา...
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
ในวันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๖ เวลา ๐๙๐๐ พล.ร.ต.ถุงเงิน จงรักชอบ จก.กง.ทร. เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวัน...
กง.ทร.จัดกำลังพลร่วมงานกาชาดประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.66 กง.ทร.จัดกำลังพลร่วมงานกาชาดประจำปี 2566 ณ สวนลุมพินี ในการนี้ได้ทำกิจกรรมร่วมกับร้านกองทัพเรือ และร้านสมาคมภริยาทหารเรือ...
พิธีทำบุญตักบาตรพระใหม่
น.อ.หญิง สุพัตรา สารโภค เป็นตัวแทน พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำข้าราชการกรมการเงินทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระใหม่ (นนร.ชั...
เจ้ากรมการเงินทหารเรือ มอบนโยบายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ มอบนโยบายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้กับหัวหน้านายทหารการเงินของกองทัพเรือ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัต...
หน้า [1]  2  [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]