ทั้งหมดจำนวน 754 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
กง.ทร.เข้าร่วมการจัดงานวันแห่งการจัดการความรู้ของ ทร. ประจำปี งป.๒๕๕๘
กรมการเงินทหารเรือได้เข้าร่วมในการจัดงาน "วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘"...
พิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก
พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปีงบประ...
ถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๕๘
พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมการเงินทหารเรือและข้าราชการ ลูกจ้างสังกัดกรมการเงินทหารเรือ ร่วมถวายเทียนพรรษา ฟังเทศน์และเจริญภาวนา เนื่องในเทศก...
พิธีปิดอบรมหลักสูตรข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่
นาวาเอกหญิง นพสรณ์ พิชิตานนท์ รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดอบรมหลักสูตรข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่ พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเง...
เยี่ยมครอบครัวเรือเอกปราโมทย์
พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบเงินบริจาคช่วยเหลือที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชาและข้ารา...
กาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือ ครั้งที่ ๔๒
พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำคณะข้าราชการกรมการเงินทหารเรือรับเงินบริจาคเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ในกา...
อบรมการจัดทำฎีกาอิเล็กทรอนิกส์
กองวิทยาการ กรมการเงินทหารเรือ จัดการอบรมการจัดทำฎีกาอิเล็กทรอนิกส์ให้กับข้าราชการสังกัด การเงินฐานทัพเรือกรุงเทพ การเงินกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารส...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64]  65  [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108]