ทั้งหมดจำนวน 798 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
ตรวจเยี่ยมการเงินหน่วยพื้นที่สัตหีบ
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเงินหน่วยพื้นที่สัตหีบ (สอ.รฝ และการท่าเรือสัตหีบ) เมื่อวันที่ ๙ พ.ย.๖...
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ ร่วมทำบุญถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ เมื่อวันที่ ๓ พ.ย.๖๐ ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ...
พิธีปลดทหารกองประจำการ
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการผลัด ๓ จำนวน ๒ นาย เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๐ ณ ห้องประชุมกรมการเงิ...
พิธีเปิดหลักสูตรอาชีพพันจ่าเอก งป.๖๑
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปีงบ...
นโยบายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ มอบนโยบายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้กับหัวหน้านายทหารการเงินของกองทัพเรือ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบั...
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ และคณะ ร่วมทำบุญถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๖๐ ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร...
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำข้าราชการกรมการเงินทหารเรือเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จ...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  51  [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]