ทั้งหมดจำนวน 798 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
พิธีเปิดอบรมหลักสูตรข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่
นาวาเอกหญิง วราภรณ์ เกิดสุข รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตรข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่ พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิ...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารสังกัดกรมการเงินทหารเรือ ประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตร ...
เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้กับกรมอุตุนิยมวิทยา
นาวาเอกหญิง นพสรณ์ พิชิตานนท์ รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้กับกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดก...
พิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก งป.๕๘
พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปีงบปร...
สัมมนาควบคุมภายใน
กรมการเงินทหารเรือโดยกองวิทยาการ จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การควบคุมภายใน" โดยคุณ อัจฉรา อัคนิทัติ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ พ.ค.๕๘ ณ ห้องประ...
พิธีปิดหลักสูตรนายทหารการเงินชั้นนายนาวา
พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรนายทหารการเงินชั้นนายนาวา ประจำปีงบประมาณ ๕๘ ณ โรงเรียนการเงิน กองวิทย...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ ๑๒ พ.ค.๕๘
นาวาเอกหญิง วราภรณ์ เกิดสุข รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๓ นาย เมื่อ...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72]  73  [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]