ทั้งหมดจำนวน 782 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมการเงินทหารเรือจำนวน ๑ นาย เมื่อวั...
การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านการบัญชี
นาวาเอก สุรศักดิ์ สันธนะกุล รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและการเงินของหน่วยเบิกเงินตรงจากคลัง เมื่อวั...
พิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก งป.๕๙
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปี...
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจ่ายตรงเงินเดือน
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจ่ายตรงระบบเงินเดือนและค่าจ้างของกองทัพเรือ เมื่...
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด เข้าเยี่ยมแสดงความยินดี
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ ให้การต้อนรับ นาวาเอก พิชเยนทร์ ตันประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด เข้าเยี่ยมแส...
ผู้บริหารธนาคารทหารไทยเข้าเยี่ยมแสดงความยินดี
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ ให้การต้อนรับ คุณโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารทหารไทย และคณะ เข้าเยี่ย...
ธนาคารกรุงไทย เข้าเยี่ยมเพื่อแสดงความยินดี
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ ให้การต้อนรับ คุณอภิชาติ เจริญเรืองเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายราชการสัมพันธ์ ๒ ธนาค...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65]  66  [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112]