ทั้งหมดจำนวน 810 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประกอบด้วยทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้างพนักงา...
กิจกรรม โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมตาม...
ตรวจเยี่ยมหน่วยการเงินพื้นที่ภาคได้
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ และคณะผู้บริหาร เยี่ยมคำนับ พลเรือตรีอาคม แตงอ่อน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ในโอกาสเดินทางไปตรว...
พบปะสังสรรค์ 14 ก.พ.61
ใน 14 ก.พ.61 พล.ร.ท.หญิง อรพินธ์ เหมือนเดช ประธานกรรมการสวัสดิการนายทหารการเงิน ทร.นอกราชการ ได้ดำริให้มีการนัดพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก และน้องๆ ที่ย...
ตรวจเยี่ยมหน่วยการเงิน
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ และคณะผู้บริหาร เยี่ยมคำนับ พลเรือตรีนพดล ปัญญาโฉม รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ในโอ...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเบิกจ่ายเงินตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสด...
กีฬาประเพณีการเงิน
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ และคณะผู้บริหาร ร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีการเงิน-ธนาคาร พื้นที่สัตหีบ ครั้งที่ ๒๙ เมื่อวันที่ ๖ มี....
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46]  47  [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116]