ทั้งหมดจำนวน 754 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ
กรมการเงินทหารเรือจัดให้มีพิธีรับ - ส่งหน้าที่ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ โดยมี พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ ส่งหน้าที่ให้ พล.ร.ต. วิพาก...
พิธีเกษียณอายุราชการ
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีธีมอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการรสายวิทยาการการเงิน ในวันที่ ๒๗ ก.ย.๒๕๕๖ ณ ห้องโ...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัด กง.ทร. จำนวน ๔ นาย เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย.๕๖ ณ ห้องประชุม กง.ทร....
พิธีมอบทุนการศึกษา
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กง.ทร. โดยมีผู้ให้การสนับสนุนทุนการศ...
วันสถาปนากรมการเงินทหารเรือ
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. และข้าราชการ กง.ทร. ร่วมกันบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชวังเดิม และนิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูปเจริญพระพุทธมน...
ปิดหลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่ พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปีงบประมาณ ...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัด กง.ทร. จำนวน ๑๒ นาย เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย.๕๖ ณ ห้องประชุม กง.ทร....
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82]  83  [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108]