ทั้งหมดจำนวน 782 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมการเงินหน่วยพื้นที่ทัพเรือภาค ๒
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เยี่ยมคำนับรองผู้บัญชาการทัพเรือภาค ๒ และ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาค ๒ เนื่องในโอก...
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดยุทธศาสตร์ของกรมการเงินทหารเรือ
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดยุทธศาสตร์ของกรมการเงินทหารเรือ โดยอาจาร...
กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
กรมการเงินทหารเรือจัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพร พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ...
ตรวจประเมินผลการดำเนินการ PMQA ประจำปีงบประมาณ ๕๗
นาวาเอกหญิง วิภาดา ปุตระเศรณี รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในการรับตรวจประเมินผลการดำเนินการ PMQA ประจำปีงบประมาณ ๕๗ (Site Visit) จากคณะทำงานพั...
พิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปีงบประม...
กรมการเงินทหารเรือจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธี จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ในวันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ Major Bolw Hit ปิ่นเกล...
กรมการเงินทหารเรือ จัดการอบรมเรื่อง การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
กรมการเงินทหารเรือ จัดการอบรมเรื่อง การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และการประเมินองค์กรตนเอง ให้แก่ข้าราชการกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๗๕ นาย ในวันศุกร์ที่...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82]  83  [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112]