ทั้งหมดจำนวน 798 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
พิธีรับ-ส่งหน้าที่เจ้ากรมการเงินทหารเรือ
กรมการเงินทหารเรือจัดให้มีพิธีรับ - ส่งหน้าที่ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ โดยมี พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ ส่งหน้าที่ให้ พล.ร.ต.จีรพัฒ...
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกให้กับ ผู้เกษียณอายุราชการ
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกให้กับ ผู้เกษียณอายุราชการสายวิทยาการการเงิน ในวันที่ ๒๑ ก.ย.๒๕๕๔...
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ
พล.ร.ต. บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมการเงินทหารเรือ ในวันที่ ๒๑ ก.ย.๒๕๕๔...
วันคล้ายวันสถาปนากรมการเงินทหารเรือ ครบรอบ ๑๒๔ ปี
พล.ร.ต. บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. และข้าราชการ กง.ทร. ร่วมกันบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชวังเดิม และนิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูปเจริญพระพุทธม...
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัด กง.ทร. จำนวน ๑๐ นาย ณ ห้องประชุม กง.ทร. เมื่อ ๑๓ ก.ย.๕๔...
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับนายทหารการเงิน เรื่อง "กำหนดแนวทางการคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ...
จก.กง.ทร. เป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดภูเขาเงินธรรมาราม
เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค.๕๔ พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. เป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดภูเขาเงินธรรมาราม ( บ้านภูเขาเงิน ) ตำบลเจียด อำเภอเขมรา...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105]  106  [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]