ทั้งหมดจำนวน 810 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
กง.ทร. จัดการอบรมบัญชีด้วยสารสนเทศให้กับหน่วยงานที่เบิกเงินกับกรมบัญชีกลา
กง.ทร. จัดการอบรมบัญชีให้กับหน่วยงานที่เบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง และสำนักงานคลังจังหวัด รวม ๒๓ หน่วย โดยมีนายทหารบัญชีและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม กง.ทร...
กง.ทร.ได้จัดให้มีการเลี้ยงรับรองข้าราชการกรมบัญชีกลาง ณ เรืออังสนา
เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์ให้แนบแน่นอย่างต่อเนื่อง กง.ทร.ได้จัดให้มีการเลี้ยงรับรองข้าราชการกรมบัญชีกลาง ณ เรืออังสนา ในวันอังคารที่ ๑๑ ธ.ค.๕๕ โดยมี ...
กง.ทร. เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสามัคคีบำเพ็ญผล
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พ.ย.๕๕ กง.ทร.ได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสามัคคีบำเพ็ญผล อ.หนองหาน จว.อุดรธานี ในการดำเนินการมีข้าราชการ พลทหารและลูกจ้างในสั...
กง.ทร. จัดให้มีมีการบรรยายธรรม โดยพระอุดมประชาทร (เจ้าคุณอลงกต)
เพื่อสนับสนุนนโยบายของ ทร. ในการจัดองค์การที่ดี กง.ทร. ได้มีการบรรยายธรรม โดยพระอุดมประชาทร (เจ้าคุณอลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ...
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นพันจ่าเอก
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นพันจ่าเอก เหล่าทหารการเงิน เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๕๕ ณ รร.กง. กวก. ...
พิธีปลดทหารกองประจำการรุ่น พ.ศ.๒๕๕๓
กง.ทร. ประกอบพิธีปลดทหารกองประจำการรุ่น พ.ศ.๒๕๕๓ ผลัดที่ ๓ เมื่อวันพุธที่ ๓๑ ต.ค.๕๕ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องประชุม กง.ทร. โดยมีรอง จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธี...
จก.กง.ทร. มอบนโยบายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. มอบนโยบายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้กับข้าราชการเหล่าทหารการเงิน ใน ๒๔ ต.ค.๕๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเ...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]  97  [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116]