ทั้งหมดจำนวน 701 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
งานสานสัมพันธ์กรมบัญชีกลางและกองทัพเรือ
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. ให้การต้อนรับ คุณอุไร ร่มโพธิหยก ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ผู้บริหาร และข้าราชการของกรมบัญชีกลาง ในงานสานสัมพันธ์ก...
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. พร้อมด้วยข้าราชการ กง.ทร. ร่วมลงนาม ถวายพระพร
เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๕๔ พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. พร้อมด้วยข้าราชการ กง.ทร. ร่วมลงนาม ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี...
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนบริษัท ปตท. ฝ่ายสินเชื่อ
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. ให้การต้อนรับ คุณสมยศ คงประเวช ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมอวย...
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นพันจ่าเอก
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธี เปิดการอบรมหลักสูตร อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปี งป. ๒๕๕๔ ...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารประทวนสังกัด กง.ทร.
พล.ร.ต. บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารประทวนสังกัด กง.ทร.จำนวน ๓ นาย ณ ห้องประชุมกรมการเงินทหารเรือ เมื่อ ...
กง.ทร. จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๔
กง.ทร. จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๔ ณ บริเวณฐานทัพเรือกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค.๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๔๐๐ - ๒๑๐๐ โดยในช่วงกลางวันเป็นการแข่งข...
น.อ.หญิง สุภสาโรช พูลเกษ รอง จก.กง.ทร. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ธนาคารกรุงไทย
น.อ.หญิง สุภสาโรช พูลเกษ รอง จก.กง.ทร. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าเยี่ยมอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๔ ณ ห้องรับรอง กง.ทร. เมื...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]  97  [98] [99] [100] [101]