ทั้งหมดจำนวน 754 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
จก.กง.ทร. และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการเงิน พัน ร.๗ กรม ร.๓ พล.นย.
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร.รับการต้อนรับจาก น.ท.ธรรมนูญ วรรณา ผบ.พัน ร.๗ กรม ร.๓ พล.นย ในโอกาสที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเงิน พัน ร.๗ กรม ร.๓...
รอง จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี
น.อ.สมชนก จารุวัสตร์ รอง จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี การเงิน - ธนาคาร ครั้งที่ ๒๓ ณ สนามฟุตบอล พัน ส.พล.นย. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ...
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัด กง.ทร. จำนวน ๑ นาย เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ.๒๕๕๕...
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัด กง.ทร.
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัด กง.ทร. จำนวน ๑ นาย เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค.๒๕๕๕...
กง.ทร.จัดอบรมระบบสารสนเทศงานเงินเดือน และการแก้ไขข้อขัดข้อง
น.อ.สมชนก จารุวัสตร์ รอง จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมระบบสารสนเทศงานเงินเดือน ในหัวข้อเรื่อง “ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานเงินเดือน และการแก้ไขข้อขั...
รอง จก.กง.ทร. กล่าวเปิดงาน และมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดในการจัดกิจกรรม ๕ ส
น.อ.หญิง สุภสาโรช พูลเกษ รอง จก.กง.ทร. กล่าวเปิดงาน และมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด ให้กับกำลังพล กง.ทร. ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ กง.ทร. ในการจัดกิจกรรม ๕ ส เมื...
จก.กง.ทร. เยี่ยมชมและรับฟังปัญหาด้านการเงินของสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ สทร.๑๑
กองทัพเรือ โดยกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เยี่ยมชมและรับฟังปัญหาด้านการเงินของสถานีวิทยุกระจายเสีย...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]  97  [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108]