ทั้งหมดจำนวน 701 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
การจัดการความรู้กองทัพเรือ
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ ร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทัพเรือภายใต้หัวข้องาน “โชว์ แชร์ ช้อป ใช้” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ...
อวยพรปีใหม่นายกสมาคมภริยาทหารเรือ
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เข้าพบ คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เพื่ออวยพรปีใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒...
ทดสอบสมรรถภาพทางกายส่วนบุคคล
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำข้าราชการกรมการเงินทหารเรือ ทดสอบสมรรถภาพทางกายส่วนบุคคลของกำลังพล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖...
ตรวจเยี่ยมการเงิน นรข.
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม การเงินหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จว.นครพนม เพื่อรับฟัง...
ตักบาตรถวายพระราชกุศล
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำข้าราชการกรมการเงินทหารเรือเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๒ นาย เมื่อวั...
ฝึกทหารราบบุคคลท่ามือเปล่า
กรมการเงินทหารเรือจัดให้มีการฝึกอบรมท่าทหารราบ เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติตามคู่มือการ/แบบฝึก ตามที่กองทัพเรือได้รับพระราชทาน โดยครูฝึกจากกองรักษาควา...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]  35  [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101]