พิธีรับ - ส่งหน้าที่ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ
กรมการเงินทหารเรือจัดให้มีพิธีรับ - ส่งหน้าที่ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ โดยมี พลเรือโทสุทธินันท์ สมานรักษ์ ส่งมอบหน้าที่เจ้ากรมการเงินทหารเรือให้กับ พลเรือตรี สนทยา แสงบางมุด เจ้ากรมการเงินทหารเรือท่านใหม่ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
นำเข้าโดย : ว่าที่ น.ต.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2019-10-01 13:08:33