ทั้งหมดจำนวน 798 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
จก.กง.ทร. และคณะเข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.ท.ทวีป สุขพินิจ ผบ.ทรภ.๒
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. และคณะเข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.ท.ทวีป สุขพินิจ ผบ.ทรภ.๒ เนื่องในโอกาสเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยการเงินพื้นที่ภาคใต้ เพ...
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัด กง.ทร. จำนวน ๘ นาย เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย.๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม กง.ทร....
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นจ่าเอก
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นจ่าเอก เหล่าทหารการเงิน เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย.๕๕ ณ โรงเรียนการเงิน ...
รอง จก. กง.ทร. เป็นประธานเนื่องในการบรรยายพิเศษ
น.อ.หญิง สุภสาโรช พูลเกษ รอง จก. กง.ทร. เป็นประธานเนื่องในการบรรยายพิเศษ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให้กับข้าราชการ กง.ทร.และ นักเร...
จก.กง.ทร. เป็นประธานจุดเทียนชัยประกอบพิธีพุทธาภิเษกมวลสาร
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานจุดเทียนชัยประกอบพิธีพุทธาภิเษกมวลสาร พระไพรีพินาศ ณ อุโบสถวัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ จ.นครปฐ...
กง.ทร.จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา
กง.ทร.จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ โดยนิมนต์พระสงฆ์ จากวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร มาบรรยายธรรม ณ ห้องประชุม กง.ทร. เมื่...
กง.ทร.จัดอบรมความรู้ เรื่อง สารสนเทศด้านบัญชีราชการ
กง.ทร.จัดอบรมความรู้ เรื่อง สารสนเทศด้านบัญชีราชการ ให้แก่กำลังพลเหล่าทหารการเงิน พื้นที่ภาคตะวันออก ณ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เมื่อวันที่ ๒๙ – ๓๐ พ.ค.๕๕ ...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98]  99  [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]