ทั้งหมดจำนวน 798 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
จก.กง.ทร. และคณะ ตรวจเยี่ยมการเงินหน่วยพื้นที่ภาคตะวันออก
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเงินหน่วยพื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ ก.พ.๕๖ เพื่อรับทราบภาระหน้าที่ ปริมาณ...
จก.กง.ทร. เป็นประธานมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาประเพณี
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาประเพณีข้าราชการเหล่าทหารการเงินพื้นที่สัตหีบ ครั้งที่ ๒๔ ณ โรงแรมบ้านไม้ห...
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยาย เรื่อง เจาะลึก ภาระภาษีฯ
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยาย เรื่อง เจาะลึก ภาระภาษีในการจ่ายเงินให้บริษัทต่างประเทศ บรรยายโดย คุณวิชัย จึงรักเกียร...
กง.ทร. จัดให้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กง.ทร. จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังพล กง.ทร. ออกกำลังกายและมีสุขภาพแข็งแรง ณ ห้องโถงชั้นล่าง กง.ทร. เมื่อวันที่ ๖ ก.พ.๕๖...
คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ทร. และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม
คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ทร. โดย พล.ร.ต.สมหมาย วงษ์จันทร์ รอง ปช.ทร. และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม (Site Visit) การดำเนินการในการพัฒนาคุณภา...
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัด กง.ทร.
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัด กง.ทร. จำนวน ๔ นาย เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค.๕๖ ณ ห้องประชุม กง.ทร....
จก.กง.ทร. กล่าวปิดงาน และให้โอวาทแก่กำลังพล กง.ทร. ในการจัดกิจกรรม ๕ ส
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. กล่าวปิดงาน และให้โอวาทแก่กำลังพล กง.ทร. ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ กง.ทร. ในการจัดกิจกรรม ๕ ส ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93]  94  [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]