ทั้งหมดจำนวน 798 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๒ นาย เมื่อวันที่ ๗ พ...
เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปร่วมงานกีฬาประเพณี
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปร่วมงานกีฬาประเพณีข้าราชการเหล่าทหารการเงินพื้นที่ภาคใต้ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ ...
เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมการเงินหน่วยพื้นที่ทัพเรือภาค ๒
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เยี่ยมคำนับรองผู้บัญชาการทัพเรือภาค ๒ และ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาค ๒ เนื่องในโอก...
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดยุทธศาสตร์ของกรมการเงินทหารเรือ
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดยุทธศาสตร์ของกรมการเงินทหารเรือ โดยอาจาร...
กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
กรมการเงินทหารเรือจัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพร พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ...
ตรวจประเมินผลการดำเนินการ PMQA ประจำปีงบประมาณ ๕๗
นาวาเอกหญิง วิภาดา ปุตระเศรณี รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในการรับตรวจประเมินผลการดำเนินการ PMQA ประจำปีงบประมาณ ๕๗ (Site Visit) จากคณะทำงานพั...
พิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปีงบประม...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84]  85  [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]