ทั้งหมดจำนวน 754 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
จก.กง.ทร. และข้าราชการ กง.ทร. ทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระราชวังเดิม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปน
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. และข้าราชการ กง.ทร. ทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระราชวังเดิม และนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ...
จก.กง.ทร. พร้อมด้วยข้าราชการ กง.ทร. เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระไพรีพินาศ
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. พร้อมด้วยข้าราชการ กง.ทร. เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระไพรีพินาศ ที่กง.ทร.ได้จัดสร้าง ณ วัดสิรินธรเทพรัตนารามในพระบรม...
รอง จก.กง.ทร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม ๕ ส ครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๕๕
นาวาเอกหญิง สุภสาโรจน์ พูลเกษ รอง จก.กง.ทร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม ๕ ส ครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๕๕ เมื่อวันที ๑๔ ก.ย.๕๕...
จก.กง.ทร. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเงิน กรม ร.๓ พล.นย.
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเงิน กรม ร.๓ พล.นย. โดยมี น.อ.สมเกียรติ ผลประยูร ผบ.กรม ร.๓ พล.นย. ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับร...
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่องการจัดการความรู้
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพยแพร่ความรู้ ประจำปี งป.๕๕ ณ ห้องปร...
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัด กง.ทร.
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัด กง.ทร. จำนวน ๑๕ นาย เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย.๕๕ ณ ห้องประชุม กง.ทร....
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระไพรีพินาศ ประจำกรมการเงินทหารเรือ
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระไพรีพินาศ ประจำกรมการเงินทหารเรือ ณ มณฑลพิธีหน้าอุโบสถ วัดสิร...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89]  90  [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108]