ทั้งหมดจำนวน 798 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
ปิดหลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่ พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปีงบประมาณ ...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัด กง.ทร. จำนวน ๑๒ นาย เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย.๕๖ ณ ห้องประชุม กง.ทร....
กิจกรรม ๕ ส
น.อ.หญิง วิภาดา ปุตระเศรณี รอง จก.กง.ทร. กล่าวเปิดงาน และมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด ให้กับกำลังพล กง.ทร. ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ กง.ทร. ในการจัดกิจกรรม ๕ ส ...
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาการจัดการความรู้ ประจำปี งป.๒๕๕๖
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาการจัดการความรู้ ประจำปี งป.๒๕๕๖ เรื่อง "เทคนิคการจัดการความรู้และการนำความรู้ไปใช้ในอง...
กง.ทร.จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประจำปี งป.๕๖
กง.ทร.จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประจำปี งป.๕๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังพล กง.ทร.มีสุขภาพแข็งแรงและประเมินสภาวะสุขภาพทั่วไป ณ ห้องโถงชั้นล่าง กง...
กง.ทร. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
กง.ทร. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ กง.ทร. ใน ๙ ส.ค. ๕๖...
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่ พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปีงบประมาณ...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89]  90  [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]