ทั้งหมดจำนวน 754 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
จก.กง.ทร. และคณะเยี่ยมชมและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องด้านการเงิน สถานีวัดความสั่นสะเทือน
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. และคณะเยี่ยมชมและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องด้านการเงิน สถานีวัดความสั่นสะเทือน อศ. จ.เชียงใหม่ เมื่อ ๙ ม.ค.๕๕...
จก.กง.ทร. และคณะเดินทางเข้าพบ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. และคณะเดินทางเข้าพบ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้บริหารระดับสูง ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เ...
จก.กง.ทร.พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยม กง.บก.นรข.
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร.พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยม กง.บก.นรข. โดยมี เสธ.นรข.ให้การต้อนรับ เพื่อรับฟังข้อขัดข้องและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัต...
รอง จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
น.อ.หญิง สุภสาโรช พูลเกษ รอง จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัด กง.ทร. จำนวน ๒ นาย เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ...
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธี เปิดการอบรมหลักสูตร อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปี งป. ๒๕๕๕ ...
กง.ทร. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
กง.ทร. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ กง.ทร. ใน ๒ ธ.ค. ๕๔ โดยมี พล.ร.ต...
กรมการเงินทหารเรือ จัดกิจกรรมวันกองทัพเรือประจำปี ๒๕๕๔
กองทัพเรือโดย พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. และ ข้าราชการกรมการเงินทหารเรือ ร่วมกับไทยทีวีสีช่อง ๓ นำสิ่งของบริจาคประกอบด้วยถุงยังชีพ ข้าวกล่อ...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97]  98  [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108]