ทั้งหมดจำนวน 701 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
รอง จก.กง.ทร. และคณะเดินทางเข้าพบ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่ออวยพรปีใหม่
น.อ.หญิง สุภสาโรช พูลเกษ รอง จก.กง.ทร. และคณะเดินทางเข้าพบ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้บริหารระดับสูง ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการค...
คณะผู้บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๔
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าเยี่ยมอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๔ ณ ห้องรับรอง กง.ทร. เมื่อวัน...
กง.ทร. เปิดการอบรมระบบสารสนเทศงานเงินเดือน
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมระบบสารสนเทศงานเงินเดือน ในหัวข้อเรื่อง “ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานเงินเดือน และการแก้ไขข้อ...
กง.ทร. จัดกิจกรรม ๕ ส เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐-๑๖๐๐
น.อ.หญิง สุภสาโรช พูลเกษ รอง จก.กง.ทร. กล่าวเปิดงาน และมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด ให้กับกำลังพล กง.ทร. ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ กง.ทร. ในการจัดกิจกรรม ๕ ส เม...
การบรรยายพิเศษทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศ
น.อ.หญิง สุภสาโรช พูลเกษ รอง จก.กง.ทร. เป็นประธานในการบรรยายพิเศษทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศในหัวข้อเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับ Inc...
กรมการเงินทหารเรือจัดกิจกรรม ทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับกำลังพล
กรมการเงินทหารเรือจัดกิจกรรม ทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับกำลังพลของ กง.ทร. ประจำปี งป. ๕๔ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องโถง...
พิธี ประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัด กง.ทร.
พล.ร.ต. บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัด กง.ทร.จำนวน ๓ นาย ณ ห้องประชุมกรมการเงินทหารเรือ เมื...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97]  98  [99] [100] [101]