ทั้งหมดจำนวน 754 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัด กง.ทร.
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัด กง.ทร. จำนวน ๑ นาย เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค.๕๖ ณ ห้องประชุม กง.ทร....
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารการเงินชั้นนายเรือ
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารการเงินชั้นนายเรือ ประจำปี งป.๕๖ ณ รร.กง.กวก.กง.ทร. กง.ทร. ในวันที่ ๑๑...
รอง จก.กง.ทร. เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีการเงิน
น.อ.หญิง ยุพดี กรรณสูตร รอง จก.กง.ทร. เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีการเงินลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ครั้งที่ ๑๕ ที่ รร.นร. และมอบรางวัลให้นักกี...
รอง จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรอาชีพ
น.อ.หญิง วิภาดา ปุตระเศรณี รอง จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นพันจ่าเอก เหล่าทหารการเงิน เมื่อวันที่ ๕ มี.ค.๕๖ ณ โรงเ...
การสัมมนาทางวิชาการ สำหรับนายทหารการเงิน ประจำปี งป.๕๖
นาวาเอกหญิง วิภาดา ปุตระเศรณี รอง จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการ สำหรับนายทหารการเงิน ประจำปี งป.๕๖ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหาร...
จก.กง.ทร. และคณะ ตรวจเยี่ยมการเงินหน่วยพื้นที่ภาคตะวันออก
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเงินหน่วยพื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ ก.พ.๕๖ เพื่อรับทราบภาระหน้าที่ ปริมาณ...
จก.กง.ทร. เป็นประธานมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาประเพณี
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาประเพณีข้าราชการเหล่าทหารการเงินพื้นที่สัตหีบ ครั้งที่ ๒๔ ณ โรงแรมบ้านไม้ห...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86]  87  [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108]