ทั้งหมดจำนวน 798 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
เจ้ากรมการเงินทหารเรือ มอบนโยบายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
พลเรือตรี สุทธินันท์ สมานรักษ์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ มอบนโยบายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้กับหัวหน้านายทหารการเงินของกองทัพเรือ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏ...
การฝึกแถวชิด ตามคู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทาน
กรมการเงินทหารเรือจัดให้มีการฝึกแถวชิด ตามคู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทาน ให้แก่กำลังพลกรมการเงินทหารเรือ โดยได้รับการสนับสนุนครูฝึกจากกองรักษาความปลอดภั...
พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญกุศล
พลเรือตรี สุทธินันท์ สมานรักษ์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำข้าราชการกรมการเงินทหารเรือเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญกุศล ของกองทัพเรือ เพื่อถวายเ...
พิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
พลเรือตรี สุทธินันท์ สมานรักษ์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปี...
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ ๒๕๖๑
กรมการเงินทหารเรือจัดให้มีพิธีรับ - ส่งหน้าที่ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ โดยมี พลเรือตรีชุตินธร ทัตตานนท์ ส่งมอบหน้าที่เจ้ากรมการเงินทหารเรือให้กับ พลเร...
พิธีอำลาชีวิตราชการ ๒๕๖๑
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการสายวิทยาการการเงิน ประจำปี ๒๕๖๑ ...
วันคล้ายวันสถาปนากรมการเงินทหารเรือ ครบรอบ ๑๓๑ ปี
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมการเงินทหารเรือ ร่วมกันบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชวังเดิม และนิมนต์พระสงฆ์ เจริญพร...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37]  38  [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]