พิธีเปิดการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การปฏิบัติงานบนระบบจ่ายตรงเงินเดือนพลทหาร
นาวาเอกหญิง สุชาวดี จาตุวัฒน์ รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การปฏิบัติงานบนระบบจ่ายตรงเงินเดือนพลทหารของกรมการเงินทหารเรือ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นำเข้าโดย : ว่าที่ น.ต.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2019-07-04 13:54:07