การบรรยายจากคณะวิทยากรโครงการจิตอาสา ๙๐๔
พลเรือตรี สุทธินันท์ สมานรักษ์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดกรมการเงินทหารเรือ เข้าฟังการบรรยายจากคณะวิทยากรโครงการจิตอาสา ๙๐๔ ในหัวข้อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย สถาบันพระมหากษัตริย์และราชสวัสดิ์ ๑๐ ประการ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นำเข้าโดย : ว่าที่ น.ต.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2019-07-10 14:45:17