กีฬาประเพณีพื้นที่ภาคใต้ อ่าวไทย - อันดามัน
พลเรือตรี สุทธินันท์ สมานรักษ์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีพื้นที่ภาคใต้ อ่าวไทย - อันดามัน ครั้งที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬากองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือพังงา อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
นำเข้าโดย : ว่าที่ น.ต.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2019-06-17 14:01:54