ทั้งหมดจำนวน 810 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
กรมบัญชีกลางเข้าเยี่ยมอวยพรปีใหม่
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมบัญชีกลางและคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมอวยพรปีใหม่ เมื่อวันที่ ๕...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารประทวนสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๕ นาย เมื่อวันท...
ดูงานนอกสถานที่
นาวาเอก บัณฑิต หาเรือนผล รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำคณะครูโรงเรียนการเงิน กองวิทยาการ กรมการเงินทหารเรือ นักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพัน...
นโยบายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ มอบนโยบายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้กับหัวหน้านายทหารการเงินของกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๙ เพื่...
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ปัญญาสมวาร
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำข้าราชการกรมการเงินทหารเรือเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร...
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบัญชีและการเงิน
นาวาเอกหญิง เกษชลา สังขะวรรณะ รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๕๙ ณ ห้องปร...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๕ นาย เมื่อว...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]  61  [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116]