ทั้งหมดจำนวน 754 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
กิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถาน
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการ กรมการเงินทหารเรือ จัดกิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถาน ณ วัดหงส์...
ตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม การเงินหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จ.นครพนม เพื่อรับฟั...
การอบรมโปรแกรมระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง
นาวาเอก สุรศักดิ์ สันธนะกุล รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ ร่วมสังเกตการณ์ การอบรมโปรแกรม ระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง ในส่วนของเจ้าหน้าที่การเงิน เ...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๑๐ นาย ประกอบด้วยนายท...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
กรมการเงินทหารเรือ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ ใน ๔ ธ.ค. ๕๘ โดยมี พ...
เจ้ากรมการเงินทหารเรือมอบนโยบายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ มอบนโยบายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้กับหัวหน้านายทหารการเงินของกองทัพเรือเมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๕๘ เพื่อ...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมการเงินทหารเรือจำนวน ๓ นาย เมื่อวั...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]  61  [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108]