ทั้งหมดจำนวน 754 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
รอง จก.กง.ทร. นำข้าราชการ ทหาร กง.ทร.ไปร่วมวิ่งแข่งขัน ณ บริเวณวังนันทอุทยาน
น.อ.สมชนก จารุวัสตร์ รอง จก.กง.ทร. นำข้าราชการ ทหาร กง.ทร.ไปร่วมวิ่งแข่งขัน ณ บริเวณวังนันทอุทยาน ฐท.กท. เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค.๕๕...
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัด กง.ทร. จำนวน ๒ นาย
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัด กง.ทร. จำนวน ๒ นาย เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค.๕๕ ณ ห้องประชุม กง.ทร....
จก.กง.ทร. เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการสำหรับนายทหารการเงิน ประจำปี งป.๕๕
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการสำหรับนายทหารการเงิน ประจำปี งป.๕๕ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกับก...
จก.กง.ทร. พร้อมด้วยข้าราชการสังกัด กง.ทร. เทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. พร้อมด้วยข้าราชการสังกัด กง.ทร. เทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร...
กง.ทร.จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประจำปี งป.๕๕
กง.ทร.จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประจำปี งป.๕๕ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังพล กง.ทร.มีสุขภาพแข็งแรงและประเมินสภาวะสุขภาพทั่วไป ณ ห้องโถงชั้นล่าง ก...
จก.กง.ทร.ให้การต้อนรับ จก.กง.ทอ. และคณะผู้บริหารของกรมการเงินทหารอากาศ
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร.ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.วิสุรินทร์ มูลละ จก.กง.ทอ. และคณะผู้บริหารของกรมการเงินทหารอากาศ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยม...
จก.กง.ทร.และข้าราชการ ลูกจ้างสังกัด กง.ทร. ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร.และข้าราชการ ลูกจ้างสังกัด กง.ทร. ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ฟังเทศน์และเจริญภาวนา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90]  91  [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108]