ทั้งหมดจำนวน 798 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นจ่าเอก เหล่าทหารการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีผู้ผ่านการอบรมจำน...
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๕๔ ผลัดที่ ๒ จำนวน ๒ นาย ปี ๒๕๕๕ ผลัดที่ ๑ จำนวน ๑ นาย และมอบประกาศนียบั...
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัด กง.ทร.
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัด กง.ทร. จำนวน ๑ นาย เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค.๕๖ ณ ห้องประชุม กง.ทร....
กรมการเงินทหารเรือ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล กง.ทร. และมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ รอง ผบ.ทร. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาร...
จก.กง.ทร.และข้าราชการ ลูกจ้างสังกัด กง.ทร. ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร.และข้าราชการ ลูกจ้างสังกัด กง.ทร. ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ฟังเทศน์และเจริญภาวนา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕...
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการด้านการเงินระดับผู้ปฏิบัติ
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการด้านการเงินระดับผู้ปฏิบัติ ประจำปี งป.๕๖ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแล...
กง.ทร.ได้จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "จิตสำนึกของข้าราชการที่ดี"
เมื่อวันพุธที่ ๕ มิ.ย.๕๖ ณ ห้องประชุม ศปก.ทร. กง.ทร.ได้จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "จิตสำนึกของข้าราชการที่ดี" โดยได้เชิญ ดร.สอนอง วรอุไร อดีตข้า...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90]  91  [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]