รอง จก.กง.ทร.พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงของ กง.ทร. ร่วมงานแข่งขันกีฬาประเพณี
น.อ.หญิง สุภสาโรช พูลเกษ รอง จก.กง.ทร. เป็นผู้แทน จก.กง.ทร. พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงของ กง.ทร. ไปร่วมงานแข่งขันกีฬาประเพณีการเงินลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ครั้งที่ ๑๔ หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันได้ร่วมรับประทานอาหารและแจกรางวัล ณ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ.๕๕
นำเข้าโดย : ว่าที่ ร.ท.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2012-02-17 08:49:43