วันอาภากร ประจำปี ๒๕๖๑
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ อ่านคำประกาศเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จากผู้บัญชาการทหารเรือให้แก่ข้าราชการกรมการเงินทหารเรือ เนื่องในวันอาภากร ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค.๒๕๖๑ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ กรมการเงินทหารเรือ
นำเข้าโดย : ร.อ.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2018-05-18 09:39:16