จก.กง.ทร. และคณะอวยพรปีใหม่อธิบดีกรมบัญชีกลาง
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. และคณะเข้าพบนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้บริหารระดับสูง ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่ออวยพรปีใหม่ ณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓ ม.ค.๕๖
นำเข้าโดย : ร.ท.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2013-01-18 07:29:56