จก.กง.ทร. เป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดภูเขาเงินธรรมาราม
เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค.๕๔ พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. เป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดภูเขาเงินธรรมาราม ( บ้านภูเขาเงิน ) ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
นำเข้าโดย : ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2011-08-22 13:38:29