จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับนายทหารการเงิน เรื่อง "กำหนดแนวทางการคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ น.ท.-น.อ.(พ) ขึ้นเป็นผู้บริหารระดับต่างๆ ของสายวิทยาการ กง.ทร." ณ โรงแรม โนโวเทล ริมเพ รีสอร์ท จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กันยายน ๒๕๕๔
นำเข้าโดย : ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2011-09-13 11:19:29