จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ
พล.ร.ต. บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมการเงินทหารเรือ ในวันที่ ๒๑ ก.ย.๒๕๕๔
นำเข้าโดย : ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2011-09-26 16:18:43