KM Sharing
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing ในการเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง“การเตรียมความพร้อมให้กับกองทัพเรือในการเข้าสู่ Cashless Society เต็มรูปแบบเพื่อรองรับการขยายตัวการพัฒนาตามโครงการ EECได้อย่างไร” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ฉัตรนรินทร์ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ม.ธรรมศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก คุณงามจิต สุศันสนีย์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริการจัดการทางการเงิน ธนาคารกรุงไทย จำกัดมหาชน ร่วมเสวนากับผู้แทนจาก การท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา การท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ- กองทัพเรือ และกรมการเงินทหารเรือ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเทวัญดาราบีชวิลล่าอ.กุยบุรีจ.ประจวบคีรีขันธ์
นำเข้าโดย : ร.อ.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2018-05-03 15:24:23