พิธีปิดหลักสูตรอาชีพจ่าเอก
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนการเงิน กองวิทยาการ กรมการเงินทหารเรือ
นำเข้าโดย : ร.อ.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2018-05-01 09:17:12