อบรมเจ้าหน้าที่พื้นที่กรุงเทพและภาคใต้
กรมการเงินทหารเรือโดยกองบัญชีและกองวิทยาการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ฐานข้อมูลบัญชีธนาคารสำหรับการจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยการเงินพื้นที่กรุงเทพและภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พ.ค.๒๕๖๑ ณ โรงเรียนการเงิน กองวิทยาการ กรมการเงินทหารเรือ
นำเข้าโดย : ร.อ.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2018-05-17 10:08:33