กรมการเงินทหารเรือ ร่วมกิจกรรม 5 ส
กรมการเงินทหารเรือจัดกำลังพล ๒๐ นาย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ๕ ส (Big Cleaning Day)เมื่อวันที่ ๓ พ.ค.๒๕๖๑ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน และรับมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดจาก พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ เพื่อทำความสะอาดบริเวณโดยรอบกรมการเงินทหารเรือ อาคาร ๓ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม
นำเข้าโดย : ร.อ.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2018-05-07 16:24:15