วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ๒๕๕๙
กรมการเงินทหารเรือได้เข้าร่วมในการจัดงาน วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค.๕๙ ณ หอประชุมกองทัพเรือ
นำเข้าโดย : ร.อ.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2016-08-17 14:28:35