กิจกรรมสารธารณกุศล
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำคณะข้าราชการกรมการเงินทหารเรือ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค.๕๙
นำเข้าโดย : ร.อ.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2016-08-31 09:22:57