พิธีรับ - ส่งหน้าที่ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ
กรมการเงินทหารเรือจัดให้มีพิธีรับ - ส่งหน้าที่ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ โดยมี พลเรือตรี สุนทร คำคล้าย ส่งมอบหน้าที่เจ้ากรมการเงินทหารเรือให้กับ พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน เจ้ากรมการเงินทหารเรือท่านใหม่ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
นำเข้าโดย : ว่าที่ น.ท.วีระ ชมชัย
วันที่นำเข้า : 2021-10-04 10:16:26