พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
พลเรือตรี สุนทร คำคล้าย เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกอบด้วยทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานราชการ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นำเข้าโดย : ร.ท.ศิวะวัชร์ ลอยรัตน์
วันที่นำเข้า : 2021-07-12 11:47:36