เจ้ากรมการเงินทหารเรือ มอบนโยบาย
พลเรือตรี สนทยา แสงบางมุด เจ้ากรมการเงินทหารเรือ มอบนโยบายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และแนวทางการดำเนินชีวิตให้กับ นักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า กง. ประจำปี ๖๓ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓
นำเข้าโดย : ร.ต.ศิวะวัชร์ ลอยรัตน์
วันที่นำเข้า : 2020-01-29 07:53:33