บรรยายพิเศษการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มาบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า กง. ประจำปี ๖๓ ในหัวข้อ “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ” เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓
นำเข้าโดย : ร.ต.ศิวะวัชร์ ลอยรัตน์
วันที่นำเข้า : 2020-01-21 08:03:46