พิธีมอบวัสดุอุปกรณ์การศึกษา
พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ให้กับโรงเรียนวัดสีชมพู เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย.๕๘ ณ โรงเรียนวัดสีชมพู เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
นำเข้าโดย : ร.อ.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2015-09-30 13:46:50