พิธีมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน
พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกรมการเงินทหารเรือ และมอบอุปกรณ์การเรียนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย.๕๘ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ
นำเข้าโดย : ร.อ.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2015-09-28 10:15:55