พิธีรับ - ส่งหน้าที่ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ
กรมการเงินทหารเรือจัดให้มีพิธีรับ - ส่งหน้าที่ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ โดยมี พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา ส่งมอบหน้าที่เจ้ากรมการเงินทหารเรือให้กับ พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือท่านใหม่ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ กรมการเงินทหารเรือ เมื่อ ๑ ต.ค.๕๘
นำเข้าโดย : ร.อ.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2015-10-01 13:36:21