พิธีอำลาชีวิตราชการ 2558
พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการสายวิทยาการการเงิน ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๑ ก.ย.๒๕๕๘ ณ ห้องโถงชั้น ๑ กรมการเงินทหารเรือ
นำเข้าโดย : ร.อ.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2015-09-21 15:27:07