รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือต้อนรับคณะผู้บริหารธนาคารทหารไทย
นาวาเอก สุรศักดิ์ สันธนะกุล และ นาวาเอกหญิง เกษชลา สังขะวรรณะ รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ ให้การต้อนรับ คุณวัชรินทร์ จารุพูนผล เจ้าหน้าที่บริหารบริหารลูกค้าธุรกิจทหาร ธนาคารทหารไทย และคณะ เข้าเยี่ยมเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ทั้ง ๒ ท่านได้รับตำแหน่งรองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เมื่อวันที่ ๕ ต.ค.๕๘ ณ ห้องรับรองกรมการเงินทหารเรือ
นำเข้าโดย : ร.อ.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2015-10-06 10:23:17