ธนาคารกรุงไทย เข้าเยี่ยมเพื่อแสดงความยินดี
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ ให้การต้อนรับ คุณอภิชาติ เจริญเรืองเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายราชการสัมพันธ์ ๒ ธนาคารกรุงไทย เข้าเยี่ยมเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เมื่อวันที่ ๗ ต.ค.๕๘ ณ ห้องรับรองกรมการเงินทหารเรือ
นำเข้าโดย : ร.อ.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2015-10-07 13:50:16