ทั้งหมดจำนวน 798 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน จำนวน ๒ นาย สังกัดกรมการเงินทหารเรือ ณ สำนักงาน...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน จำนวน ๓ นาย สังกัดกรมการเงินทหารเรือ ณ ห้องประช...
พิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปีงบประม...
พิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปีงบประ...
กิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2567
กง.ทร. จัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ ณ พื้นที่บริเวณสนามหญ้าหน้า บก.ทร. พระราชวังเดิม เวลา ๑๕๐๐ ตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้กำล...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๑ นาย และ นายทหารชั้นประทวน จำนวน ๑...
กรมการเงินทหารเรือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอกหญิง สุพัตรา สารโภค พร้อมด้วยกำลังพล กรมการเงินทหารเรือ และ โรงเรียนการเงิน กองวิท...
หน้า 1  [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]