ภาพข่าวกิจกรรม 

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ.๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๓๐๐ กง.ทร.จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมี น.อ.หญิง รังษิมา วรรณบูรณ รอง จก.กง.ทร. เป็นประธาน พร้อมด้วยกำลังพล กง.ทร. จำนวน ๓๕ นาย ร่วมทำความสะอาดมูลนิธิทองทศเพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์ แขวงวัดกัลป์ยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
Post by: ร.ท.ศิวะวัชร์ ลอยรัตน์ 2023-02-21 15:02:02

กง.ทร.จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ...
21 ก.พ.2566
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ...
04 ต.ค.2564
กง.ทร.ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ มูลนิธิทองทศ ...
12 ก.ค.2564
ทำบุญเลี้ยงพระเพล ตลอดจนถวายสังฆทาน...
30 พ.ค.2561
พบปะสังสรรค์ 14 ก.พ.61...
21 มี.ค.2561
หารือสวัสดิการให้แก่นายทหารการเงินนอกราชการ...
14 ก.พ.2561

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
หัวข้อข่าว
การติดตั้งแอพพลิเคชั่น เพื่อดูใบจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ
ระเบียบ คำสั่ง เงินทุนนายทหารการเงิน ทร.นอกราชการ