ภาพข่าวกิจกรรม 

กรมการเงินทหารเรือจัดให้มีพิธีรับ - ส่งหน้าที่ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ โดยมี พลเรือตรี สุนทร คำคล้าย ส่งมอบหน้าที่เจ้ากรมการเงินทหารเรือให้กับ พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน เจ้ากรมการเงินทหารเรือท่านใหม่ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
Post by: ว่าที่ น.ท.วีระ ชมชัย 2021-10-04 10:16:26

กง.ทร.จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ...
21 ก.พ.2566
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ...
04 ต.ค.2564
กง.ทร.ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ มูลนิธิทองทศ ...
12 ก.ค.2564
ทำบุญเลี้ยงพระเพล ตลอดจนถวายสังฆทาน...
30 พ.ค.2561
พบปะสังสรรค์ 14 ก.พ.61...
21 มี.ค.2561
หารือสวัสดิการให้แก่นายทหารการเงินนอกราชการ...
14 ก.พ.2561

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
หัวข้อข่าว
การติดตั้งแอพพลิเคชั่น เพื่อดูใบจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ
ระเบียบ คำสั่ง เงินทุนนายทหารการเงิน ทร.นอกราชการ