ภาพข่าวกิจกรรม 

กง.ทร.ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ ณ มูลนิธิทองทศ เพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
Post by: ร.ท.ศิวะวัชร์ ลอยรัตน์ 2021-07-12 12:04:41

กง.ทร.จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ...
21 ก.พ.2566
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ...
04 ต.ค.2564
กง.ทร.ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ มูลนิธิทองทศ ...
12 ก.ค.2564
ทำบุญเลี้ยงพระเพล ตลอดจนถวายสังฆทาน...
30 พ.ค.2561
พบปะสังสรรค์ 14 ก.พ.61...
21 มี.ค.2561
หารือสวัสดิการให้แก่นายทหารการเงินนอกราชการ...
14 ก.พ.2561

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
หัวข้อข่าว
การติดตั้งแอพพลิเคชั่น เพื่อดูใบจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ
ระเบียบ คำสั่ง เงินทุนนายทหารการเงิน ทร.นอกราชการ