ภาพข่าวกิจกรรม 

ใน 14 ก.พ.61 พล.ร.ท.หญิง อรพินธ์ เหมือนเดช ประธานกรรมการสวัสดิการนายทหารการเงิน ทร.นอกราชการ ได้ดำริให้มีการนัดพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก และน้องๆ ที่ยังรับราชการอยู่ ณ ราชนาวีสโมสร ในโอกาสนี้ พล.ร.ต.ชุตินธร ทัตตานนท์ จก.กง.ทร.กรุณาให้เกียรติมาร่วมพบปะสังสรรค์และได้มอบเงิน 20,000 บาท เข้าเงินทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ด้วยครับ
Post by: ร.อ.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง 2018-03-21 09:16:51

กง.ทร.จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ...
21 ก.พ.2566
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ...
04 ต.ค.2564
กง.ทร.ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ มูลนิธิทองทศ ...
12 ก.ค.2564
ทำบุญเลี้ยงพระเพล ตลอดจนถวายสังฆทาน...
30 พ.ค.2561
พบปะสังสรรค์ 14 ก.พ.61...
21 มี.ค.2561
หารือสวัสดิการให้แก่นายทหารการเงินนอกราชการ...
14 ก.พ.2561

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
หัวข้อข่าว
การติดตั้งแอพพลิเคชั่น เพื่อดูใบจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ
ระเบียบ คำสั่ง เงินทุนนายทหารการเงิน ทร.นอกราชการ